THÔNG BÁO MỜI THẦU – GÓI THẦU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16/01/2020

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu gói Cung cấp lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin
1.1. Loại gói thầu: Phi tư vấn
1.2. Giá gói thầu: 9.871.256.654 đồng
1.3. Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin bao gồm: Máy chủ, firewall, thiết bị chuyển mạch, thiết bị cân bằng tải WAN, bản quyền windows server 2019, bản quyền hệ cơ sở dữ liệu Oracle 2019C….
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho hệ thống Corebanking
3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành HSMT: từ 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2020 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2020.
7. Địa điểm phát hành HSMT:
– Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương
– Địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
– Điện thoại: 0243.7281003 Fax: 0243.7281071
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn), theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
10. Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 02 năm 2020
11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2020.

Share

Tin tức gần đây