Thông báo mời thầu – Gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị CNTT

30/03/2024

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với gói thầu “Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị CNTT” với thông tin chính như sau:

  1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho hệ thống Corebanking.
  2. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị CNTT
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
  4. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2024.
  6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
  8. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 28/03/2024
  9. Thời gian đóng thầu: 11h05, ngày 17/04/2024
  10. Thời gian mở thầu: 11h05, ngày 17/04/2024

Chi tiết các nội dung của gói thầu mời xem tại địa chỉ trang web tại đây

Share

Tin tức gần đây