THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TYM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG, PGD SỐ 02

20/12/2023

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/11/2019 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Căn cứ công văn số 1562/HAD-TTGSNH ngày 28/11/2023 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch của TYM;

TYM thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của TYM – chi nhánh Hải Dương, tỉnh Hải Dương – PGD số 02:

  • Địa điểm cũ:

 Trung tâm dịch vụ việc làm 8/3 Phụ nữ Hải Dương, phố Đỗ Ngọc Du, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  • Địa điểm mới:

Số 211 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới: Ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Share

Tin tức gần đây