Thông báo thay đổi địa điểm TYM- Chi nhánh Hải Phòng – PGD số 02

01/04/2024

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/11/2019 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Căn cứ công văn số 435/HAP-TTGS ngày 22/03/2024 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của PGD số 02 – Chi nhánh Hải Phòng,

TYM thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của TYM – chi nhánh Hải Phòng – PGD số 02:

  • Địa điểm cũ:

 Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

  • Địa điểm mới:

Số 6 đường Mạc Thái Tổ, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới: Ngày 12 tháng 04 năm 2024.

Share

Tin tức gần đây