Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Mê Linh, Hà Nội

11/01/2024

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/11/2019 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Căn cứ công văn số 41/HAN-TTGS3 ngày 05/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của TYM – Chi nhánh Mê Linh,

TYM thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của TYM – chi nhánh Mê Linh, Hà Nội:

  • Địa điểm cũ:

 Trung tâm Dân số – KHHGĐ huyện Mê Linh, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

  • Địa điểm mới:

Trung tâm chính trị huyện Mê Linh, khu hành chính huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới: Ngày 26 tháng 01 năm 2024.

Share

Tin tức gần đây