Thông báo thay đổi địa điểm TYM- chi nhánh Nam Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

27/07/2023

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/11/2019 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Căn cứ văn bản chấp thuận số 881/THH-TTGSNH ngày 07/7/2023 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa v/v chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của TYM – Chi nhánh Nam Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

TYM thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của TYM – chi nhánh Nam Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa:

  • Địa điểm cũ:

Khối cơ quan đoàn thể huyện Nông Cống, tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

  • Địa điểm mới:

Số nhà 41, đường Bà Triệu, tiểu khu Thái Hòa, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới: Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Share

Tin tức gần đây