Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, PGD số 02

11/01/2024

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/11/2019 Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô;

Căn cứ công văn số 1649/THH-TTGSNH ngày 26/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của PGD số 02 – Chi nhánh Thanh Hóa,

TYM thông báo thay đổi địa điểm trụ sở của TYM – chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa – PGD số 02:

  • Địa điểm cũ:

 Trung tâm TDTT Thành Phố Sầm Sơn, số 20 đường Nguyễn Du, phường Trường Sơn, Thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  • Địa điểm mới:

Số 36 đường Lê Hoàn, phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch tại địa điểm mới: Ngày 23 tháng 01 năm 2024.

Share

Tin tức gần đây