THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

10/04/2019

Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ ngày 28 và 29/03/2019, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

  1. Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí cán bộ kỹ thuật
STT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM- Chi nhánh Hải Phòng Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 22/10/1982
2 TYM- Chi nhánh Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thùy Hương Nữ 04/08/1987
3 Hà Thị Vân Anh Nữ 03/08/1984
4 TYM- Chi nhánh Thái Thụy, Thái Bình Trịnh Thị Hương Nữ 06/01/1990
5 TYM – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

Không có thí sinh trúng tuyển

  1. Danh sách trúng tuyển vị trí IT phần mềm – Nhóm MIS
  • Họ tên: Nguyễn Tiến Dũng;
  • Giới tính: Nam;
  • Ngày sinh: 08/07/1980.
Share

Tin tức gần đây