THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

07/12/2018

Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ ngày 28/11/2018, Phòng Tổ chức – Đào tạo xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

STT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề
Họ và tên Giới tính Ngày sinh

 

Dự án hỗ trợ TYM mở rộng địa bàn tại tỉnh Thái Bình và Bắc Giang – CN Thái Thụy , Thái Bình Phạm Thị Hiên Nữ 26/07/1990
Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 12/07/1996

 

Share

Tin tức gần đây