THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN

08/06/2018

Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ ngày 25/05/2018, Phòng Tổ chức – Đào tạo xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

  1. Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí cán bộ kỹ thuật
STT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề
Họ và tên Giới tính

Ngày sinh

1 TYM- CN Hải Hậu, Nam Định Vũ Hữu Học Nam 05/09/1995
2 TYM- CN Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Trần Thu Hương Nữ 25/01/1988
3 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 20/12/1984
  1. Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí cán bộ kiểm toán
  • Đơn vị tuyển cán bộ: Trụ sở chính – Phòng Kiểm toán nội bộ
  • Họ và tên: Nguyễn Tùng Lâm
  • Giới tính: Nam
  • Ngày sinh: 06/02/1995

Xin chúc mừng các ứng viên trúng tuyển. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với các bạn!

Share

Tin tức gần đây