THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

23/09/2022

THƯ MỜI QUAN TÂM –

Kính gửi: Quý Công ty kiểm toán!

 Thực hiện Thông tư 39/2011/TT-NHNN Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 44/2011/TT-NHNN Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài TYM có nhu cầu tìm nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 theo các thông tin sau:

–  Gói thầu: Cung cấp dịch vụ “Kiểm toán Báo cáo tài chính và Hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022”.

–  Chủ đầu tư: Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM)

–  Địa điểm: Tầng 3 nhà B, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

–  Ngành nghề kinh doanh:  

+ Hoạt động cấp tín dụng;

+ Hoạt động dịch vụ tài chính khác, bao gồm: nhận tiền gửi (tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi tự nguyện); vay vốn (vay vốn của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, vay vốn của các cá nhân và tổ chức nước ngoài khi được NHNNVN cho phép); tiếp nhận vốn ủy thác theo các chương trình, dự án của Chính phủ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; hoạt động tín dụng (cho vay, cho vay bằng nguồn vốn ủy thác); hoạt động khác (mở tài khoản và gửi tiền tại NHNNVN, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác); nhận ủy thác cho vay vốn, ủy thác và nhận ủy thác các hoạt động khác có liên quan đến lĩnh vực tài chính quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

+ Hoạt động trung gian tiền tệ khác, bao gồm: cung ứng một số dịch vụ thanh toán như sau: chuyển tiền, thu hộ, chi hộ cho khách hàng tài chính quy mô nhỏ;

+ Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm, bao gồm: làm đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động tài chính quy mô nhỏ;

+ Hoạt động quản lý quỹ, bao gồm: thực hiện dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong việc quản lý và sử dụng đồng vốn hiệu quả.

Trân trọng kính mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực, quan tâm đến gói thầu tham gia chào giá.

Thư bày tỏ quan tâm, Hồ sơ năng lực và mọi thông tin chi tiết vui lòng gửi về:

 Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tổ chức tài chính mô TNHH MTV Tình Thương

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: (84-24)3.728 1003 – Email: tymfund@tymfund.org.vn

Người liên hệ Hoàng Thị Bích Hà  – Phòng Kế hoạch Tài chính – SĐT: 0944649016. Email: hahtb@tymfund.org.vn

Thời hạn gửi thư bày tỏ quan tâm chào giá: trước 17 giờ 00’ ngày 10/10/2022. Sau thời gian trên không nhận được phản hồi, chúng tôi xin được hiểu là quý công ty từ chối cung cấp dịch vụ cho TYM.

Trân trọng!

Share

Tin tức gần đây