GIAI ĐOẠN 3 (2006-2009): Tiến tới tự chủ về tài chính

20/12/2017

2005TYM và Hội LHPN Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quỹ Hợp tác Quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức và Trung tâm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (CARD) Phi-lip-pin

2006TYM trở thành đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động vì mục đích xã hội phi lợi nhuận. Cùng với đó đây cũng là năm đánh dấu TYM là tổ chức tài chính vi mô đầu tiên tại Việt Nam vay vốn từ nước ngoài để phục vụ hoạt động cho vay của tổ chức.

2007:  TYM được Chính phủ trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì và được Đoàn chủ tịch TW Hội tặng Giải thưởng phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, trong dịp Giải thưởng Doanh nhân vi mô Citi được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, TYM đã được vinh danh là một trong những Tổ chức tài chính vi mô xuất sắc nhất.

Tin tức gần đây