GIAI ĐOẠN 4 (2010-nay): Hội nhập, phát triển và được công nhận chính thức

20/12/2017

2010TYM là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động tài chính vi mô với tên gọi Tổ chức tài chính Quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM).

2013: Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính Quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tình Thương đổi tên thành Tổ chức tài chính vi mô TNHH Một Thành viên Tình Thương (TYM).

Tin tức gần đây