Dịch vụ tài chính

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, TYM hiểu rõ tài chính toàn diện hướng đến việc xóa đói giảm nghèo mà ở đó tín dụng cho người nghèo được cho là một trong những điều cốt lõi. Hiện nay, TYM có gần 200.000 thành viên/khách hàng với phần lớn là phụ nữ nghèo, cận nghèo, và có thu nhập thấp sử dụng các dịch vụ tài chính của TYM. Trong khi tín dụng là dịch vụ chính, TYM cũng cung cấp nhiều chương trình tiết kiệm giúp phụ nữ tích lũy tài sản, quản lý tài chính và phát triển kinh doanh tốt hơn.

TÍN DỤNG

Các sản phẩm vốn của TYM được thiết kế ban đầu dựa trên phương thức của Ngân hàng Grameen, được điều chỉnh phù hợp với đối tượng khách hàng là phụ nữ Việt Nam. Các sản phẩm vốn có đặc tính phù hợp với các gia đình nghèo và thu nhập thấp: không cần tài sản thế chấp; hoàn trả dần theo tuần, tháng; thủ tục vay, trả đơn giản và duy trì kỷ luật tín dụng.

Hầu hết thành viên & khách hàng của TYM vay vốn để phát triển kinh tế, dành cho các hoạt động kinh doanh như nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp và buôn bán nhỏ. Một phần để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sửa chữa nhà cửa hay đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). TYM nhận thấy không phải tất cả các hộ gia đình đều có nhu cầu giống nhau, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các loại sản phẩm vốn vay ngắn hạn, trung hạn, vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vi mô (MSE) phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các loại vốn hiện nay TYM đang cung cấp bao gồm: 

  VỐN ĐỐI TƯỢNG LÃI SUẤT LOẠI VỐN HÌNH THỨC HOÀN TRẢ THỜI HẠN HOÀN TRẢ

NHÓM VỐN VI MÔ

(Mức vay từ 1-50 triệu đồng tùy từng loại vốn)

Vốn Chính sách

-Hộ gia đình nghèo (theo quy định của Chính phủ)

-Thành viên khuyết tật có xác nhận của chính quyền địa phương

-Thành viên/chồng/con thành viên bị nhiễm HIV có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế

Lãi suất ưu đãi của TYM Ngắn hạn 01 tuần/ lần hoặc 04 tuần/lần 50 tuần hoặc 52 tuần
Vốn Hỗ trợ hộ cận nghèo

Dành cho các hộ cận nghèo (theo quy định của Chính phủ)

 

Lãi suất ưu đãi của TYM Ngắn hạn 01 tuần/ lần hoặc 04 tuần/lần 50 tuần hoặc 52 tuần
Vốn Phát triển kinh tế Dành cho thành viên TYM có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình Lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể) Ngắn hạn 01 tuần/ lần hoặc 04 tuần/lần  24/50/52 tuần
Vốn Đa mục đích Dành cho thành viên TYM có nhu cầu phục vụ đời sống, đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình Có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể)

Ngắn hạn/ trung hạn

 

01 tuần/lần hoặc 04 tuần/lần 24/ 25/ 40/ 52/ 72 tuần
Vốn Hỗ trợ xây dựng sửa chữa Dành cho thành viên có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, công trình phụ, công trình nước sạch Áp dụng mức lãi suất cụ thể theo từng thời kỳ Trung hạn

01 tuần/lần

 

70/72 /100 tuần
Vốn Hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai Thành viên chịu ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển ngành nghề, chế biến tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhằm khắc phục những ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai. Được hưởng mức lãi suất ưu đãi của TYM Ngắn hạn 01 tuần/ lần hoặc 04 tuần/lần 50 tuần hoặc 52 tuần
Vốn Hỗ trợ thành viên  ảnh hưởng dịch bệnh

Thành viên các địa bàn đã và đang đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg/ cấp 4 theo nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/20/2021 hoặc biện pháp phòng chống dịch cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg/ cao hơn cấp 4 của nghị quyết 128/NQ-CP từ 14 ngày li.

(Địa bàn đã kết thúc: trong 04 tháng tính từ thời điểm kết thúc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc các biện pháp phòng chống dịch cao hơn Chỉ thị 16/CT-TTg) liên tục trở lên.

 

Được hưởng mức lãi suất ưu đãi của TYM Ngắn hạn/ trung hạn

01 tuần/lần: 25 tuần/40 tuần

Hoặc

04 tuần/lần: 24 tuần/52 tuần/72 tuần

24/ 25/50/ 52 tuần
Vốn cho vay theo lương (thí điểm tại Hải Phòng từ 13/6/2022) Thành viên là công chức/ viên chức, công nhân/người lao động tại các đơn vị hành chính sự nghiệp/doanh nghiệp Áp dụng mức lãi suất cụ thể theo từng thời kỳ Ngắn hạn/ trung hạn Định  kỳ trả 01 tháng/lần 6/ 8/ 12/ 24 tháng
KHÔNG THUỘC NHÓM  VỐN VI MÔ (Mức vay từ 51 -100 triệu đồng) Vốn Đầu tư (chỉ áp dụng ở một số nơi) Dành cho thành viên, hộ gia đình có mô hình sản xuất, kinh doanh và có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động này. Có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể)

Ngắn hạn, trung hạn

 

01 tuần/lần: 25 /50 /70 /100 tuần

Hoặc

04 tuần/lần: 24 /52 /72 /100 tuần

24/25/40/52/ 72/100 tuần
Vốn Tạo việc làm Thành viên có hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng tối thiểu 3 lao động thuê ngoài có hợp đồng lao động còn hiệu lực (đảm bảo người lao động không có mối quan hệ với khách hàng như: Chồng, con, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng) Áp dụng mức lãi suất cụ thể theo từng thời kỳ

Ngắn hạn, trung hạn

 

Hoàn trả theo 2 hình thức tuần/lần hoặc 04 tuần/lần

 

Tùy chọn hoàn trả từ 15 -100 tuần

Từ ngày 19/12/2022, TYM thực hiện thí điểm vốn vay theo hạn mức tại chi nhánh Diễn Châu (Nghệ An), chi nhánh Hải Hậu (Nam Định)

Hiện tại lãi suất vốn vay ở TYM đang được duy trì từ 0,07% đến 0,18% (hoàn trả theo tuần) và từ 0,28% đến 0,78% (hoàn trả 4 tuần/lần)  – áp dụng từ 05/12/2022

TIẾT KIỆM

Tiết kiệm là hoạt động luôn gắn liền với tín dụng và góp phần tạo nên thành công của tài chính vi mô. Tiết kiệm không chỉ giúp tổ chức tạo nguồn bền vững, mà quan trọng hơn là giúp cho khách hàng tạo dựng thói quen tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý và giúp họ tích luỹ tài sản. TYM cung cấp đào tạo và dịch vụ giáo dục tài chính giúp thành viên biến những đồng tiền nhỏ lẻ thành các món tiết kiệm có giá trị.

Đặc điểm các sản phẩm tiết kiệm của TYM:

   1. An toàn: Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng được đảm bảo an toàn
   2. Phù hợp: Tiết kiệm từ những món tiền rất nhỏ, chỉ từ 5.000đ mỗi tuần
   3. Tiện lợi: Địa điểm rút, gửi thuận tiện
   4. Đơn giản: Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
   5. Cạnh tranh: Chúng tôi áp dụng mức lãi suất dựa trên thị trường

  – Đối với khách hàng cá nhân: (lãi suất áp dụng từ 21/2/2023 và không áp dụng cho các khu vực TYM thực hiện thí điểm theo chương trình riêng)

Tiết kiệm bắt buộc

Tiết kiệm tự nguyện

Tiết kiệm gửi góp

Tiết kiệm có kỳ hạn *

Sản phẩm dành

riêng cho thành viên TYM

 

Sản phẩm dành riêng cho

thành viên TYM

Linh hoạt gửi tiền và rút tiền.

Là loại tiết kiệm không kỳ hạn

 Thành viên TYM hoặc khách hàng

có nhu cầu gửi tiền tại TYM

 

Thành viên TYM hoặc khách hàng

có nhu cầu gửi tiền tại TYM

 

 Tiết kiệm từ 10.000 đ đến

20.000đ/tuần  hoặc từ 40.000/tháng

 Tiết kiệm chỉ từ 5000đ  Gửi tối thiểu 100.000đ/tuần/tháng  Tối thiểu 500.000đ/lần gửi
 Lãi suất 3,2%/năm  Lãi suất 0,2%/năm  3,0%/năm
1 tháng 6% /năm
3 tháng 6% /năm
6 tháng 7% /năm
9 tháng 7%/năm
12 tháng 8% /năm
18 tháng 8% /năm

Lãi suất chi trả trước hạn: 0,2%/năm

*Bảng Lãi suất tiết kiệm này không áp dụng cho chi nhánh Thanh Hóa.

– Đối với khách hàng tổ chức (lãi suất áp dụng từ 02/11/2022):

 1. Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng: 5%
 2. Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng: 5,5%/năm
 3. Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng: 6,1%/năm
 4. Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng: 7,4%/năm
 5. Lãi suất chi trả trước hạn: 0,2%/năm

THỰC HIỆN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI TYM