MUA SẮM SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN TYM!

Một trong những dịch vụ quan trọng của TYM là Dịch vụ Phát triển Kinh doanh. Xem các sản phẩm chất lượng của thành viên tại Cửa hàng Cộng đồng CAR hay trên Facebook CAR.

CAR – KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Thành viên TYM (CAR) chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên là các nữ doanh nhân vi mô. CAR hoạt động vì thành viên và cùng thành viên đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của Việt Nam. CAR hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ bằng cách cung cấp các hoạt động nghiên cứu, đào tạo kỹ năng kinh doanh, hỗ trợ sản xuất, và xây dựng mô hình kinh tế an toàn. Đặc biệt, CAR giúp thành viên tiếp cận người tiêu dùng mới và mở rộng thị trường nhằm tăng thêm giá trị cho sản phẩm và từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dịch vụ

  • Các dự án nghiên cứu phát triển cộng đồng thúc đẩy sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường.
  • Dịch vụ đào tạo và các hoạt động nâng cao kiến thức và kỹ năng.
  • Các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng.
  • TYM cung cấp đa dạng các dịch vụ phát triển kinh doanh (BDS) từ dịch vụ tư vấn hỗ trợ phụ nữ kết nối kinh doanh tới nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm và doanh thu cho thành viên.
  • Xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng nhằm thúc đẩy các hoạt động thân thiện với môi trường và công nghệ sạch.