THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

28/05/2019

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking”

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-TYM ngày 27/05/2019 của Tổng Giám đốc TYM về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MSCORE02: “Mua sắm bộ Corebanking”, thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM”.
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: MSCORE02 “Mua sắm bộ Corebanking” thuộc dự án: “Đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm Corebanking cho TYM” như sau:
Nhà thầu trúng thầu:
– Tên đơn vị trúng thầu: Liên danh TechPlus – NTQ Solution
– Giá trị trúng thầu: 9.688.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn).
– Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đề nghị nhà thầu trúng thầu căn cứ vào các điều khoản trong HSMT, HSDT của nhà thầu và Biên bản thương thảo Hợp đồng đã ký với TYM để tiến hành hoàn thiện việc ký kết hợp đồng.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây

Share

Tin tức gần đây

NGÀY TIẾT KIỆM THẾ GIỚI| 8 cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho một gia đình

Tiết kiệm tiền là một thói quen cần thiết mà mỗi cá …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM hướng tới hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển …

Share
Đọc thêm tại đây
Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Kiểm toán TYM đang thực hiện quy …

Share
Đọc thêm tại đây