TYM Chi nhánh Vĩnh Phúc đón đoàn Lớp cấp vụ khóa 5 Học viện Hành chính quốc gia

03/06/2020

Thay mặt Chi nhánh, đồng chí Trịnh Thị Thanh Hương, Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả hoạt động của TYM tại tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó thấy được những đóng góp của TYM Chi nhánh Vĩnh Phúc đối với công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương cũng như đối với phong trào phụ nữ và công tác Hội.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến trao đổi của các học viên, đại biểu về công tác phối hợp giữa TYM với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, về trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các Ban, Đơn vị tại Trung ương Hội, qua đó làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đồng chí là lãnh đạo các Ban, Đơn vị tại Trung ương Hội. Các học viên và đại biểu cũng ghi nhận những nỗ lực, thành tích và tác động tích cực từ các hoạt động của TYM đến cộng đồng và xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TYM trân trọng cám ơn lãnh đạo và các thày cô giáo tại Học viện Hành chính quốc gia, các học viên lớp học và các đại biểu đã lựa chọn TYM là địa điểm đến thăm quan học tập. Đồng chí bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các Ban, Đơn vị Trung ương Hội cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc triển khai hoạt động TYM và thực hiện công tác Hội.

Share

Tin tức gần đây