ĐIỀU CHỈNH ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VỐN ĐA MỤC ĐÍCH

29/03/2019

Từ ngày 01/04/2019, TYM thực hiện điều chỉnh một số quy định của vốn Đa mục đích nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thành viên/khách hàng TYM:

Chính sách Nội dung
Mức vốn:  tăng mức vốn tối đa Từ 1.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (đối với thành viên đóng TKBB dưới 50 tuần)
Từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (đối với thành viên đóng TKBB từ 50 tuần trở lên)
Hình thức hoàn trả: thay trả tháng bằng trả 4 tuần/lần Định kỳ trả 1 tuần/lần
Định kỳ trả 4 tuần/lần
Thời hạn vay: Thay đổi theo hình thức hoàn trả Với hình thức hoàn trả 1 tuần/lần: 25 tuần, 40 tuần
Với hình thức hoàn trả 4 tuần/lần: 24 tuần, 52 tuần, 72 tuần
Share

Tin tức gần đây

NGÀY TIẾT KIỆM THẾ GIỚI| 8 cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho một gia đình

Tiết kiệm tiền là một thói quen cần thiết mà mỗi cá …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM hướng tới hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển …

Share
Đọc thêm tại đây
Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Kiểm toán TYM đang thực hiện quy …

Share
Đọc thêm tại đây
Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, PGD số 01

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt …

Share
Đọc thêm tại đây