Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
1-12-2022 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Thanh Oai, Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
1-11-2022 Tình nguyện viên Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
5-10-2022 Cán bộ kỹ thuật Thái Nguyên Hết hạn / Thông tin chi tiết
5-10-2022 Cán bộ kỹ thuật
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Hải Phòng
Nam Định
Bắc Giang
Hết hạn / Thông tin chi tiết
21-09-2022 Cán bộ nhân sự phụ trách tuyển dụng, thi đua khen thưởng
Cán bộ pháp chế
Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
17-09-2022 Tình nguyện viên làm việc tại phòng Tổ chức - Đào tạo Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
29-07-2022 Cán bộ nhân sự
Cán bộ pháp chế
Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
29-07-2022 Cán bộ kỹ thuật (Cán bộ tín dụng)
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Hà Nội
Hưng Yên
Thái Nguyên
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
Hết hạn / Thông tin chi tiết
1-07-2022 Tình nguyện viên Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
13-05-2022 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng)
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Hải Phòng
Nam Định
Phú Thọ
Thái Nguyên
Hết hạn / Thông tin chi tiết