Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
3-03-2020 Cán bộ xây dựng cơ bản Quận Tây Hồ - Hà Nội (trụ sở chính) Hết hạn / Thông tin chi tiết
3-03-2020 Cán bộ IT Quận Tây Hồ - Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
3-03-2020 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Thanh Hóa Hết hạn / Thông tin chi tiết
3-03-2020 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Kiến Thụy - Hải Phòng
Nam Trực, Xuân Trường, TP Nam Định - Nam Định
TP Bắc Giang - Bắc Giang
TP Thái Bình - Thái Bình
TP Sông Công - Thái Nguyên
Hậu Lộc - Thanh Hóa
Đô Lương - Nghệ An
Hết hạn / Thông tin chi tiết
12-12-2019 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa Hết hạn / Thông tin chi tiết
2-12-2019 5 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Nam Trực, Xuân Trường - Nam Định
Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Huyện Nga Sơn, Thanh Hóa
Hết hạn / Thông tin chi tiết
2-12-2019 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Ý Yên, Nam Định Hết hạn / Thông tin chi tiết
12-11-2019 Cán bộ IT phần mềm Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
29-09-2019 Tình nguyện viên kế toán Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
25-07-2018 01 Kế toán Trụ sở chính Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết