Quỹ Tình thương tích cực nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng

20/03/2009

Với việc đa dạng hóa các sản phẩm Quỹ đang ngày càng thực hiện tốt hơn  mục tiêu hỗ trợ vốn cho phụ nữ đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2009, Quỹ đã tiến hành đánh giá lại toàn bộ quá trình thí điểm và chuyển đổi phương pháp cho vay cá nhân (phương pháp ASA) tại10 chi nhánh thuộc các khu vực Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Hóa. Quá trình thí điểm phương pháp ASA tại Quỹ đã cho thấy những kết quả rất khả quan so với mục tiêu thí điểm đó chính là sự hài lòng của chị em về chất lượng dịch vụ; đơn giản hóa thủ tục và hiệu quả hoạt động của tổ chức. Với ưu điểm nổi bật là thủ tục, sổ sách, mẫu biểu đơn giản, phương pháp cho vay này đã giúp Quỹ đáp ứng được nhu cầu của chị em cũ và thu hút được thêm các chị em mới. Phương pháp này đã được áp dụng cho 13 chi nhánh mới mở trong năm.

Kế hoạch trong năm 2010, Quỹ sẽ triển khai chuyển đổi 15/41 chi nhánh tại các khu vực Hưng Yên, Nam Định, Sóc Sơn, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương hoạt động theo phương pháp này.

Bên cạnh việc nghiên cứu, cải tiến các chính sách tín dụng, cơ chế hoạt động cho phù hợp với nhu cầu của chị em, Quỹ còn đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới. Xuất phát từ nhu cầu ngày càng đa dạng của các chị, năm 2009, Quỹ đã nghiên cứu thêm hai sản phẩm mới là sản phẩm tiết kiệm gia đình và sản phẩm vốn trả theo tháng. Sản phẩm tiết kiệm gia đình mới được nghiên cứu với số tiền gửi từ 5.000 đồng, kỳ hạn gửi linh hoạt giúp cho các chị em Quỹ TYM sẽ có thêm cơ hội để tiết kiệm, xây dựng nguồn vốn tự có của gia đình. Sản phẩm vốn trả theo tháng sẽ giúp cho chị em có thêm một sự lựa chọn về thời gian hoàn trả vốn. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu của chị em đang tham gia Quỹ mà nó còn tạo điều kiện và cơ hội cho những phụ nữ nghèo làm công nhân, viên chức và những người có thu nhập ổn định theo tháng có cơ hội được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ của Quỹ. Với việc đa dạng hóa các sản phẩm, Quỹ đang ngày càng thực hiện tốt hơn mục tiêu hỗ trợ vốn cho phụ nữ đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, việc nghiên cứu về các đặc tính của sản phẩm đã được hoàn thành. Quỹ dự định sẽ cung cấp hai sản phẩm này cho chị em trong năm 2010.

Phòng Vận hành – Đào tạo

Share

Tin tức gần đây

NGÀY TIẾT KIỆM THẾ GIỚI| 8 cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho một gia đình

Tiết kiệm tiền là một thói quen cần thiết mà mỗi cá …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM hướng tới hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển …

Share
Đọc thêm tại đây
Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Kiểm toán TYM đang thực hiện quy …

Share
Đọc thêm tại đây
Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, PGD số 01

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt …

Share
Đọc thêm tại đây