TYM tập huấn phòng chống rửa tiền cho cấp quản lý và cán bộ trụ sở chính

28/06/2016

Tháng 5 và 6, tại Hà Nội, TYM tổ chức 3 khóa tập huấn về Phòng chống rửa tiền cho 110 cán bộ. Đối tượng tham dự học là cán bộ trụ sở chính và ban quản lý các chi nhánh trên toàn TYM.

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp kiến thức tổng quan về phòng, chống rửa tiền; khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền tại Việt Nam; nhận dạng, phân loại và đánh giá rủi ro về rửa tiền trong các hoạt động của TYM cũng như các biện pháp kiểm soát chúng. Sau khóa học, cán bộ TYM có thể phân loại, đánh giá các rủi ro rửa tiền và đưa ra các biện pháp kiểm soát rủi ro, góp phần hạn chế các hoạt động phi pháp và minh bạch hóa các nguồn thu nhập của thành viên.

Theo Luật phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 thì rửa tiền là hành vi của các tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự; Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; hay Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

TT

Share

Tin tức gần đây

NGÀY TIẾT KIỆM THẾ GIỚI| 8 cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho một gia đình

Tiết kiệm tiền là một thói quen cần thiết mà mỗi cá …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM hướng tới hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển …

Share
Đọc thêm tại đây
Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Kiểm toán TYM đang thực hiện quy …

Share
Đọc thêm tại đây
Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, PGD số 01

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt …

Share
Đọc thêm tại đây