Thứ 2, 06/07/2015
|

Chúng tôi là ai?
19/01/2015 15:40

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là tổ chức tài chính vi mô chính thức...

Năm ưu thế nổi bật của TYM
19/01/2015 15:40

1. TYM gần gũi với khách hàng  

TYM tuyển chuyên gia nghiên cứu
30/06/2015 09:36

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là tổ chức trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ...

Nâng cao nhận thức về tài chính...
17/06/2015 13:51

Trong tháng 5 và tháng 6/2015, tại Hà Nội, TYM đã tổ chức 2 khóa tập huấn về tài chính vi mô (TCVM) dành cho 62 cán bộ...

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và...
17/06/2015 08:55

Ngày 13/6/2015 Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam...