P2-4: Kênh thương mại điện tử

Mục tiêu

1. Học viên có hiểu biết chung về lợi ích bán hàng qua các kênh thương mại điện tử.
2. Học viên biết tên và phân biệt ưu nhược điểm của một số kênh bán hàng thương mại điện tử ở Việt Nam.
3. Học viên nắm được một số lưu ý bán hàng qua các kênh thương mại điện tử.