P3-7: Cùng trẻ an toàn trên mạng

Mục tiêu

1. Học viên nhận thức nguy cơ rủi ro khi để trẻ em sử dụng mạng.
2. Học viên nắm được cách thức đặt vấn đề với trẻ về sử dụng mạng phù hợp lứa tuổi.
3. Học viên biết các nội dung cần trao đổi với trẻ về an toàn dùng mạng.
4. Học viên nắm được cách xử lý khi trẻ em gặp phải các rủi ro trên mạng.