P3-6: Kẻ xấu trên mạng

Mục tiêu

1. Học viên nhận biết chân dung của các kẻ xấu thường gặp trên mạng thông qua phân tích các tình huống và liên hệ thực tế.
2. Học viên nắm được các nguyên tắc phòng tránh và hạn chế gặp phải kẻ xấu trên mạng xã hội.
3. Học viên biết và thực hành các cách xử lý khi gặp kẻ xấu trên mạng xã hội.