P2-1: Bán hàng trực tuyến

Mục tiêu

1. Học viên hiểu biết cơ bản thế nào là bán hàng trực tuyến và lợi ích của bán hàng trực tuyến.
2. Học viên nắm được các bước cần thực hiện khi bán hàng trực tuyến.
3. Học viên biết tới các công cụ có thể sử dụng trên điện thoại di động để bán hàng trực tuyến.